Košovská cesta 24, budova OSP
Prievidza, 97101
+421 905 409 626
+421 907 258 668
dusan@azelia.sk
peter@azelia.sk

SEO – Optimalizácia eshopu SEO – zvyšovanie návštevnosti

Informácie o eshope

V subdodávke sme realizovali optimalizáciu eshopu, ktorý zabezpečuje predaj a donášku kvetov a darčekových košov po celom Slovensku. Keďze sme prácu realizovali pre agentúru s ktorou sme podpísali dohodu a mlčanlivosti, meno eshopu uviesť nemôžeme.

Cieľ optimalizácie pre vyhľadávače

Cieľom zákazníka bolo zabezpečiť pre svoj web kontinuálnu návštevnosť, ktorá bude z prirodzených výsledkov vyhľadávania vo vyhľadávači. A to takú návštevnosť, ktorá bude primárne tvorená návštevníkmi z celého Slovenska. S dopytmi, ktoré sa budú vzťahovať k jeho produktom, alebo službám, ako je donáška kvetov, donáška kytíc, donáška darčekových košov, kvety na svadbu a na pohreb, kvety online a donáśka kvetov a košov do jednotlivých miest a obcí na Slovensku.

Pre eshop poskytujúci donášku kvetov (realizovali sme subdodávku agentúru s NDA dohodou, preto neposkytujeme web zákazníka) sme realizovali službu získavania návštevníkov hlavne prostredníctvom Google vyhľadávača – SEO. Hlavným cieľom bolo priviesť na eshop zákazníkov na relevantné slovné spojenia s predmetom podnikania spoločnosti. Identifikovali sme oblasti pre content marketing, pripravili texty optimalizovali sme web pre vyhľadávače, zabezpečili kvalitné spätné odkazy. Výsledkom je cez 640% rast návštev z vyhľadávačov oproti pôvodnému stavu a neustále rastie.

1. Východiskový stav

Platená návštvenosť dosahovala hodnoty do 25 návštev denne. Platená reklama nebola spustená, cielená návštevnosť teda negenerovala potrebné čísla obratov, ktoré by zabezpečili ekonomicky požaadovaný zisk.

Po technickej optimalizácii a intenzívnom content marketingu došlo postupne k rastu návštev až do dnešného obdobia, ktoré vidno na grafoch agregovaných po týždni a mesiaci.

2. Výsledok


Kontinuálne zvyšovanie rastu návštev z vyhľadávačov. Momentálny stav je taký, že výsledky optimalizácie sa prejavujú v stálom raste návštev aj po ukončení činnosti.

Rast pozícií kľúčových slov

Dôležitou časťou SEO – optimalizácie pre vyhľadávače, je nielen rast návštevnosti, ale aj sprievodný rast pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. A to nie na ľubovoľné slovné spojenia, alebo kľúčové slová, ale priamo na tie, ktoré definujú podnikanie klienta. Práve preto dávame do pozornosti tabuľku, ktorá udáva, čo je výsledkom SEO – rast pozícií, rast miery prekliku, rast návštevnosti webu a samozrejme aj prírastok ďalších a ďalších kľúčových slov, ktoré získavajú návštevnosť.

Rast pozícií na rôzne kľúčové slová je taký významný, že do prvej desiatky je možné idenfikovať 426 kľúčových slov, na ktoré sa eshop vo výsledkochy vyhľadávania priemerne umiestňuje v prvej desiatke.

 

 

Chcete aj vy podobný web a SEO ?

Radi vám pomôžeme, pošlite nám kontakt