Košovská cesta 24, budova OSP
Prievidza, 97101
+421 905 409 626
+421 907 258 668
dusan@azelia.sk
peter@azelia.sk

Prečo zmena dizajnu webu môže poškodiť návštevnosť webu a pokles príjmov

Prečo zmena dizajnu webu môže poškodiť návštevnosť webu a pokles príjmov

Rozhodli ste sa pre redizajn webu s cieľom priniesť krajšiu grafiku, lepšiu organizáciu webu. Pridali ste nové stránky, zbytočné ste odstránili. Navrhli ste nové kategórie produktov, vymazali ste nepotrebné kategórie. Čo sa však stalo ? Organická návštevnosť klesla. V článku nájdete 4 najčastejšie dôvody, prečo návštevnosť z výsledkov vyhľadávania klesla pod úroveň, ktorá bola pred zmenou dizajnu a štruktúry webu. A rovnako tak aj spôsob, ako tento prepad zastaviť, alebo sa mu vyhnúť.

Zabudli ste na presmerovanie

Presmerovania sú jednou z najdôležitejších vecí, na ktoré nesmiete zabudnúť. Proces presmerovania musí byť integrovaný do procesu redizajnu. Presmerovania posielajú návštevníkov webu na novú zdokonalenú stránku a informujú vyhľadávače, aby zaradili nové URL adresy na miesto pôvodných adries.

Čo sú presmerovania

Sú to navigačné značky pre vyhľadávače a pre prehliadač. Ako to funguje? Zmenili sta názor kategórie z www.vasadomena.sk/342_kozmetika-pre-zeny-pletove-mlieka  na www.vasadomena.sk/pletove-mlieka. Čo s tým ? Ako zabezpečiť, aby Google robotu a návštevníkovi webu bola po návšteve starej URL adresy ponúknutá nová URL ? To zabezpečia presmerovania. V technických parametroch hovoríme o niektorých z nasledovných navigačných značkách

  1. Redirect 301 /342_kozmetika-pre-zeny-pletove-mlieka https://www.vasadomena.sk/pletove-mlieka
  2. <?php header(„Location: https://www.vasadomena.sk/pletove-mlieka“); ?>
  3. <meta http-equiv=“refresh“ content=“0; url=https://www.vasadomena.sk/pletove-mlieka“>

Niekoľko vecí, ktoré treba poznamenať o navigačných značkách pre presmerovanie

  • Technicky musia byť presmerovanie vždy typu 301 – pretože tieto informujú vyhľadávače, aby odovzdali hodnotu zo starej stránky na novú stránku, a tiež posielali používateľov zo starej stránky na novú stránku.
  • Mali by smerovať z pôvodnej odstránenej URL  stránky na podobnú stránku a nie jednoducho presmerovať každú stránku na domovskú stránku.

Čo sa stane, keď nie sú zavedené 301 presmerovania?

Keď pri redizajne štuktúry webu nie je plánované a implementované presmerovanie,  Google priradí nejakú (štartovaciu) hodnotu novo vytvoreným stránkach a pôvodným stránkam, ktoré už hodnotu mali, odoberie. (budú označené ako 404 a vypadnú z rebríčka hodnôt) Ako výsledok sa dostaví strata pozícií a pokles návštevnosti.

Nová architektúra

Architektúra stránky odráža spôsob, ako sú stránky organizované a prepojené na iné stránky v rámci webu. Google odovzdáva hodnotu z jednej stránky na ďalšiu prostredníctvom interných odkazov a na základe toho, kde sa stránky nachádzajú v organizácii (hierarchii) celého webu. Stránky webu tak získavajú časť hodnoty. Volá sa PageRank.

Stránky, ktoré sú prepojené bližšie k dôležitým stránkam (zvyčajne ku domovskej stránke a ku kategóriám), dostávajú viac z celkovej hodnoty, ako tie, ktoré obsahujú 3 až 4 kliknutia z týchto dôležitých stránok.

Čo sa stane, keď zmeníte spôsob organizácie stránok na webových stránkach?

Hodnoty, ktoré mali jednotlivé URL adresy, zmiznú. Pozície, na ktoré sa tieto adresy zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania, zmiznú. Keď web zmení architektúru, zmenia sa aj interné spojenia. Pôvodné hodnoty jednotlivých adries sa zmenia. Môže nastať situácia, že niektoré stránky budú mať menej vnútorných odkazov, alebo budú prepojené so stránkami, ktoré majú nižšiu hodnotu. Nová organizácia bez správneho presmerovania spôsobí, že stránky získajú nižšiu hodnotu. A to aj tie stránky, ktoré nemali zmenenú URl adresu. Prejaví sa to znížení pozícií vo výsledoch vyhľadávania a v poklese návštevnosti.

Ako sa zmena architektúry webu negatívne dotkne návštevnosti – Príklad z praxe

E-shop zmenil štruktúru adries a dostavil sa pokles návštevnosti. Ku presmerovaniu z pôvodnej štruktúry nedošlo.

Zo Search Console, kde sme identifikovali problém, sme po komunikácii so zákazníkom zabezpečili presmerovanie. Vypracovali sme plán, ktorého súčasťou bolo identifikovanie nedostupných (404) stránok a napárovanie na novú architektúru webu.

Identifikácia nedostupných stránok z nástroja Search Console

Offline, v tabuľkovom editore sme nadefinovali všetkým identifikovanám 404 odkazom nové adresy.

Smerovanie sme nasadili do CMS pre eshop. V tomto prípade to bol Shoptet.

Ako sa to prejavilo v návštevnosti ?


Zastavili sme pokles návštevnosti a opätovne naštartovali jej rast. Chcete sa dozvedieť viac ? Neváhajte sa nás spýtať.

Objednajte si konzultáciu zdarma!

Web

E-mail


Správa


Súhlasím so spracovaním osobných údajov