SEO optimalizácia – zvyšovanie návštevnosti bez platenej reklamy

Informácie o klientovi

Stavebná firma Chytrostav pôsobí v regióne Bratislavy a okresu. K hlavným činnostiam patria rekonštrukcie bytu, kúpeľne, bytového jadra, bytov, rodinnych domov. Taktiež firma realizuje demontážne a búracie práce, murárske práce, stierky-omietky, sadrokartonárske práce, maliarske a natieračské práce, vodoinštalácie a elektroinštalácie, obklady – dlažby, montáž drevených a, upratovacie práce, rekonštrukcie kúpeľní.

Zmysel redizajnu a optimalizácie

Cieľom klienta bolo zabezpečiť pre svoj web kontinuálnu návštevnosť, ktorá bude z prirodzených výsledkov vyhľadávania na Google. A to takú návštevnosť, ktorá bude primárne tvorená návštevníkmi z Bratislavy a okolia a taká, ktorá bude relevantná. To znamená, že návštevníci hľadajú na Googli služby, ktoré klient ponúka.

Pôvodný web

Pôvodné riešenie prezentovalo činnosti firmy neadekvátnym spôsobom k potrebám – získavať návštevnosť z vyhľadávania na Googli – nastavenie Onpage SEO vykazovalo množstvo chýb.

Aktuálny web

Súčasný web je optimálne nastavený na SEO, má responzívny dizajn, formát na plnú šírku obrazovky a má administračný systém na správu obsahu.

Pre lokálnu bratislavskú stavebnú firmu sme realizovali webovskú prezentáciu s dôrazom na responzívny design a získavanie návštevníkov hlavne prostredníctvom Google vyhľadávača. Hlavným cieľom bolo postupne eliminovať potrebu platenej reklamy a získavať lokálnych zákazníkov na relevantné slovné spojenia s predmetom podnikania spoločnosti. Vyhotovoli sme webstránku, pripravili textyoptimalizovali sme web pre vyhľadávače, zabezpečili kvalitné spätné odkazy. Rovnako tak sme pre web zabezpečili autoritatívnosť pomocou Google nástrojov. Výsledkom je 567% rast návštev z vyhľadávačov oproti pôvodnému stavu a neustále rastie.

1. Východiskový stav

Platená návštvenosť dosahovala hodnoty 20 až 30 denne. To všetko pri rozpočte 3-5€ denne, čo predstavuje mesačné náklady vo výške 90 až 150€. Ako vidno z grafu, dňa 8. augusta došlo k zastaveniu získavania návštev z plateného Adwords.

Naproti tomu návštevnosť s vyhľadávačov bola v tom období len niečo na úrovni cez 10 denne. Začali sa však objavovať prvé úspechy optimalizácie.

2. Výsledok

Kontinuálne zvyšovanie rastu návštev z vyhľadávačov. Momentálny stav je taký, že len organická návštevnosť dosahuje takú mieru, ako v minulosti dosahoval web sumárne za platenú návštevnosť, sprostredkovanú návštevnosť a návštevnosť z vyhľadávačov.

Dôležitou časťou SEO – optimalizácie pre vyhľadávače, je nielen rast návštevnosti, ale aj sprievodný rast pozícií vo výsledkoch vyhľadávania. A to nie na ľubovoľné slovné spojenia, alebo kľúčové slová, ale priamo na tie, ktoré definujú podnikanie klienta. Práve preto dávame do pozornosti tabuľku, ktorá udáva, čo je výsledkom SEO – rast pozícií, rast miery prekliku, rast návštevnosti webu a samozrejme aj prírastok ďalších a ďalších kľúčových slov, ktoré získavajú návštevnosť.

A čo je pre klienta tiež dôležité je to, odkiaľ pochádzajú jeho návštevníci. Keďze ide o bratislavskú firmu, reálne očakáva návštevu hlavne z Bratislavy. Pozrite sa na obrázok.

Chcete aj vy podobný web a SEO ?

Vložte svoj e-mail, alebo telefón, ozveme sa vám